Asiakascaseja - mitä konkreettisesti teemme

HENKILÖSTÖASIANTUNTIJA KEVENTÄÄ YRITTÄJÄN KUORMAA JA LUO SYSTEMATIIKKAA

 

 

HENKILÖSTÖASIANTUNTIJA KASVUYRITYKSEN JOHDON TUKENA

Tilitoimisto Angelma&Mäkelä Oy sijaitsee Hämeenlinnassa. Bisneskoutsi toimii tilitoimiston ulkoistettuna henkilöstöasiantuntijana. Tilitoimiston vetäjän Minna Täppisen kanssa on säännöllinen yhteydenpito erilaisten esimiestyöhön ja henkilöstön kehittämiseen liittyvien asioiden osalta. Yhteydenpito tapahtuu pääosin puhelimitse. Henkilöstösuunnittelu, koulutus, mentorointi ja rekrytoinnit ovat tyypillisimpiä teemoja.

 

"Henkilöstöön liittyvät kysymykset ovat usein arkaluontoisia ja haasteellisia. Päätöksillä on kauaskantoisia seurauksia ja siksi niitä on hyvä tehdä ammattilaisen kanssa. Itse tilitoimistoyrittäjänä koen, että yksilöiden johtaminen on yksi yrityksemme peruspilareista. Olen sitä mieltä, että yrittäjät ja yrityksen johto säästyvät monilta murheilta, kun henkilöstöasioihin paneuduttaan etupainotteisesti."

Minna Täppinen, toimitusjohtaja, Angelma&Mäkelä Oy

 

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ START-UP -YRITTÄJÄN TUKENA

LCA Consulting Oy on lappeenrantalainen ympäristöteknologia-alan start-up -yritys. Bisneskoutsi toimii yrityksen osa-aikaisena henkilöstöpäällikkönä ja ratkoo yhdessä toimitusjohtaja Antti Niskasen kanssa kasvuyrityksen henkilöstöön liittyviä kysymyksiä. Samalla luodaan ja kehitetään erilaisia henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Työn alla on ollut mm. erilaisten työsopimusmallien tekeminen, perehdytysohjelman rakentaminen sekä henkilöstön sitoutumiseen liittyneiden tekijöiden selvittäminen.

 

"Aina, kun olen asiantuntijan apua tarvinnut olen soittanut omalle bisneskoutsilleni. Hän on aina vastannut hyvin nopeasti, myös haastaviin kysymyksiin. Koen, että tällainen toimintamalli helpottaa merkittävästi ajankäyttöäni oman yritykseni toiminnassa. Minun ei myöskään tarvitse paneutua hr-puolen erityiskysymyksiin, kun tiedän mistä niihin saan paljon helpommin vastauksen." Antti Niskanen, toimitusjohtaja, LCA Consulting Oy

 

VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLIN UUDISTAMINEN

Kuomiokoski Oy:lla oli tarve uudistaa henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, mutta yrityksen omat resurssit eivät kyseisessä ajankohdassa riittäneet laajan kehitystyön toteuttamiseen. Bisneskoutsin toimeksiantona uudistettiin työkyvynhallintakäytännöt (mm. varhaisen tuen malli, päihdeohjelma hoitoonohjausmalleineen, aktiivinen työhönpaluun tuki sekä puheeksiottoprosessi). Lisäksi tarkasteltiin muita olemassa olleita käytäntöjä ja tehtiin niihin tarvittavat päivitykset.

 

"Olemme saaneet juuri omalle yrityksellemme sopivat toimintamallit, kiitos Bisneskoutsin tuotantoon liittyvien erityispiirteiden tuntemisen. Bisneskoutsi on sparrannut meitä asiantuntemuksella mm. työkyvynhallintakäytännöissä sekä henkilöstösuunnitelmien teossa. Tämä on säästänyt itseltä merkittävästi aikaa ja vaivaa!"  Päivi Hämäläinen, tuotantopäällikkö, Kuomiokoski Oy

 

KEHITYSKESKUSTELUJEN UUDISTAMINEN

Mainostoimisto NitroID halusi selvittää, mitkä asiat ketäkin työntekijää motivoi työssä ja mikä saa kunkin sitoutumaan työhönsä. Bisneskoutsi toteutti koko henkilöstölle Reiss motivaatioprofiloinnin henkilökohtaisine purkukeskusteluineen. Yrityksen johto sai arvokasta tietoa henkilöstöstä ja pystyi siten kehittämään mm. kehityskeskustelukäytäntöään ja sisäisiä toimintatapojaan. Projektiin sisältyi myös yrityksen johdon perehdytys yksilöiden motivaation johtamiseen.

 

”Olemme Nitro ID:llä tehneet Bisneskoutsin kanssa henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvää yhteistyötä ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Projektin ja prosessin suunnitteluun Bisneskoutsilla suhtauduttiin innolla ja asiantuntemuksella ja toteutus hoidettiin sekä sovittua että luvattua paremmalla sitoutumisella ja asianhoidolla.” Ari Utriainen, toimitusjohtaja, NitroID / ID Partners Oy